Uslovi vjenčanja

Uslovi Privatizacije

Da biste privatizovali terasu na obali za svadbeni ručak ili večeru, morate garantovati minimalnu potrošnju hrane i pića
od 8.500 evra u Aprilu, Maju, Junu i Oktobru ili 10.000 evra u periodu Jula, Avgusta i Septembra.

Da biste privatizovali terasu na starogradskom trgu, za svadbeni ručak ili večeru,  morate garantovati minimalnu potrošnju hrane i pića u iznosu od 3.500 evra u Aprilu, Maju, Junu i Oktobru ili 5,000 evra  za period Jula, Avgusta i Septembra.

U slučaju da su svadbeni troškovi hrane i pića manji od gore navedenog minimalnog iznosa, razlika se plaća.

Muzika

Muzika (živa svirka, DJ, CD player itd.) je dozvoljena u svim salama i terasama do 00:00h. Na terasama nije dozvoljena narodna i turbo folk muzika.

Politika plaćanja i otkazivanja

Rezervacija sale ili terase za određeni datum se smatra potvrđenom nakon što se avansno uplati 50% ukupnog iznosa. Preostali iznos se uplaćuje na datum događaja. Uplata može biti izvršena karticom, kešom ili virmanom (wire transfer).
Avansna uplata je nepovratna, osim u slučaju više sile ( epidemiološki lockdown, rat, prirodna nepogoda i slično ) kada se vrši povrat u potpunosti.

Usluge dekoracije

Hotel Conte ne vrši usluge dekoracije, ali može predložiti nekoliko agencija specijalizovanih za tu vrstu posla.

Komunikacija

Komunikaciju u ime hotela i restorana vodi Šefica recepcije.

Ketering

Restoran pruža usluge keteringa na ostrvima ili na bilo kojoj lokaciji u Boki Kotorskoj. Cijena ove usluge se utvrđuje na upit, a zavisno od broja gostiju, lokacije i složenosti zahtijeva.